บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้

ในปัจจุบัน มีเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นการวินิจฉัยโรคมะเร็งดังกล่าวในระยะเริ่มแรกก่อนที่มะเร็งจะเติบโตขึ้นหรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงหรืออวัยวะอื่นก็จะทำให้การรักษาและการหายจากมะเร็งสูงขึ้น การที่จะตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ในระยะแรกนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและซึ่งสามารถเห็นความผิดปกตินั้น ด้วยตาเปล่าและกล้องนั้นมีกำลังขยายกว่า ที่ เป็นจริงเล็กน้อยซึ่งทำให้เห็นความผิดปกติได้ชัด

การตรวจรักษาโดยการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารและลำไส้ การส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ ในปัจจุบันมีเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นการวินิจฉัยโรคมะเร็งดังกล่าวที่ควรได้รับการตรวจ วินิจฉัยในระยะเริ่มแรกก่อนที่ มะเร็งจะเติบโตขึ้นหรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงอื่น การรักษาและการหายจากมะเร็งสูงขึ้นเช่น การที่จะตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ในระยะแรกนั้น วิธีที่ดีที่ สุด คือการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและซึ่งสามารถเห็นความผิดปกตินั้น ด้วยตา เปล่าได้ชัดผ่านกล้องนั้นมีกำลังขยายกว่าที่เป็นจริงเล็กน้อยซึ่งทำให้เห็น ความผิดปกติได้ชัด

การตรวจวินิจฉัย
  • พบเมื่อมีอาการบ่งชี้ว่า อาจมีปัญหาเรื่องโรคของหลอดอาหาร, โรคกระเพาะอาหาร, โรคลำไส้เล็กส่วนต้นหรือ ลำไส้ใหญ่
  • มี ประวัติของญาติสนิทในครอบครัวเดียวกันเป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหาร ในกรณีนี้ ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ว่าจะไม่มีอาการเลยก็ตาม
  • ในบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
เวลาทำการ :
      ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 16.00 น.


ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th