บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

ข่าวสารและกิจกรรม

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม
  • พยาบาลฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • หยอดวัคซีนโปลิโอ 55
  • นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินขอบคุณรพ.ที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  •  
  • นพ.เอกลาภทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ. มอบผ้าให้กับชมรมผู้สูงวัยของเทศบาลเมืองหัวหิน
  • นพ.เอกลาภทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ. แพทย์ตรวจร่างกายและชี้ขาดการแข่งขันชิงแชมป์มวยโลก
  • กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลไร่องุ่น
  •  
  • กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด
  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  • กิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอเด็ก
  •  
  • กิจกรรมมอบยาสามัญให้กับชมรมผู้สูงวัย
  • โครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติสิงหามหาราชินี
  • นายบำรุง ทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝายบริหาร มอบสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  •