บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

รถพยาบาล

โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน บริการรับ-ส่งผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยและรวดเร็ว ด้วยรถพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมในการช่วยชีวิต