คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกกุมารเวช

  มีกุมารแพทย์ทั่วไป พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษา

คลินิกโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด

  บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด  การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น  ด้วยอุปกรณ์การตรวจพิเศษ 

คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

  ให้การวินิจฉัยและรักษา ความผิดปกติโรคระบบทางเดินหายใจ  หู คอ จมูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

Promotion & Package

ตรวจมะเร็งปากมดลูก  Thin Prep
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  RABIES  VACCINATION