บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกกุมารเวช

     มีกุมารแพทย์ทั่วไป พร้อม พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษา คลินิกเด็ก  ยังให้ความสำคัญในการคัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครอง และผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจ ให้บริการ
ดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี ในด้าน

การบริการ  
1. การตรวจสุขภาพ
     -  การตรวจสุขภาพทั่วไป
     -  การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน
     -  การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

2. การตรวจรักษาเฉพาะทางของเด็ก

3. การเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ

4. การให้อาหารโภชนาการเด็กในวัยต่างๆ

5. การบริการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
     -  วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับ ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ  วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น
     -  วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นต้น
 
 
เวลาทำการ : 
     เปิดบริการทุกวัน
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
     โทรศัพท์ 0-3253-2576   
     E-mail : info@sanpaulo.co.th