ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ (*) จำเป็นต้องระบุ
ต้องการนัดหมายแพทย์ให้ * :
 
เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก * :
ตัวเลือกที่ วันที่ต้องการนัด เวลา
1*
2  
เรื่อง / หัวข้อ * :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อีเมล์ * :
 
แผนการเดินทาง
วันที่เดินทางมาถึง * :
ระยะเวลาในการพัก * :
ต้องการบริการจัดหาที่พักหรือไม่ :
 
เงื่อนไข
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมว่า

     1. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
     2. ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการจากโรงพยาบาลฯ ถ้าเกิดขึ้นและไม่สามารถตกลงได้ จะได้รับการไกล่เกลี่ยที่ศาลในเมืองไทย
กรุณาอ่านรายละเอียดในการใช้งานเว็บไซต์และคลิกยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อใช้งานต่อไป