บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

โปรโมชั่นและแพคเกจ

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสาร

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  ANTI HEPATITIS  B VIRUS VACCINATION


วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  ANTI HEPATITIS  B VIRUS VACCINATION
นัดหมายแพทย์     พิมพ์โปรโมชั่น