บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกสมองและระบบประสาท

ตรวจรักษา:
       อายุรกรรมประสาท เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง, ปวดศีรษะไมเกรน, อัมพฤกษ์, สมองเสื่อม
       ศัลยกรรมสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง, อุบัติเหตุที่ศีรษะ, เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
       ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง เช่น โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, เนื้องอกในไขสันหลัง
 
การดูแลรักษาที่ครอบคลุมหลายโรค (Services Available)
     - เนื้องอกในสมอง
     - อุบัติเหตุที่ศีรษะ
     - เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
     - ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)
     - ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
     - เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
     - โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน (Stroke)
     - โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy/seizure)
     - โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder&Parkinson's Disease)
     - ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
     - ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)
     - โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
     - โรคสมองเสื่อม (Dementia)
     - โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
     - โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
     - โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
     - เนื้องอกในไขสันหลัง
     - ฯลฯ
 ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th