บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

แผนกกายภาพบำบัด

     แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ บรรเทาอาการ เจ็บปวด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริม สุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยวิธีทางกายภาพบำบัด โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก (ออโธปิดิกส์) ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ
 
การให้บริการทางกายภาพบำบัด ได้แก่
     -  บำบัดอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเข่า
     -  บำบัดผู้ป่วยที่มี ข้อเคล็ด ขัดยอก
     -  บำบัดผู้ป่วยที่มี กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ
     -  บำบัดอาการบวม ชา ตามแขน ขา
     -  แนะนำการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง การฝึกเดินด้วยเครื่องช่วยแบบต่างๆ
     -  ออกกำลังกายผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตที่แขน ขา ใบหน้า
     -  ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด โดยผ่านการทดสอบจากเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด และวินิจฉัยจากแพทย์
     -  การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
     -  การรักษาด้วยเครื่องดึงคอ หลัง
     -  การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
     -  การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
     -  การประคบร้อน /เย็น
     -  การรักษาด้วยเครื่องคลื่นสั้น
 
เวลาทำการ :  
      เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 น. – 19:30 น.


ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :    
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 
      E-mail  : info@sanpaulo.co.th