บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการ
     -   ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
     -   ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
     -   ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
     -   ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหารและพนักงาน 
     -   การตรวจสุขภาพนอกสถานที่แบบครบวงจร 
โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพมากมายที่เลือกได้ตามความเหมาะสม
 
ข้อแนะนำ
     1. ทำการนัดวันและเวลาสำหรับการตรวจสุขภาพก่อน  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-532576 
     2. กรุณานำประวัติการตรวจสุขภาพของท่านในปีที่แล้วมาด้วย
     3. สำหรับการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่าง น้อย 9 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำได้)
     4. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้มาพบเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

                                 

 
*** ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันตรวจสุขภาพเท่านั้น
 
เวลาทำการ :
     ทุกวัน 8:00 น. - 16:00 น.  
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :       
     โทรศัพท์ 0-3253-2576 ต่อ 152, 100  
     E-mail : info@sanpaulo.co.th