บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

แผนกผู้ป่วยวิกฤต

สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์  และพยาบาลตลอดเวลา ด้วยเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ, เครื่องวัดความเข้มของออกซิเจนในเลือด, เครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ยาทางเส้นเลือดระบบอัตโนมัติ เป็นต้น