บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

แผนกผู้ป่วยนอก

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • คลินิกเวชกรรมทั่วไป 
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • คลินิกรังสีวินิจฉัยและอัลตราซาวด์
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกฉุกเฉิน - อุบัติเหตุ
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์      
 • ศูนย์ไตเทียม
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและสวยงาม
 • คลินิกสมองและระบบประสาท
 • ศูนย์สวนล้างลำไส้
 • คลินิกโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด
 • คลินิกโรคภูมิแพ้