บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ประเภทของผู้ป่วยสูงอายุที่รับการดูแล

* ดูแลผู้ป่วยติดเตียง Bedridden
* ผู้ป่วยระยะพักฟื้น Convalescence  period
* ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล หรือหลังผ่าตัด
* ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด
* ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ หรือมีแผลกดทับ
* ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต โรคไต โรคหัวใจ  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
 

   

ติดต่อได้ที่หมายเล่วงหน้า :
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th