บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

โปรแกรมการตรวจและการดูแล

***โปรแกรมตรวจหาสารอนุมูลอิสระ (Oxidant)และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
 
***โปรแกรมตรวจหาสมดุลของสารอาหารต่างๆในร่างกาย(์Nutrient plus)
 
***โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Weight Loss)
 
***โปรแกรมบริการจัดการความเครียดและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย(Energy boost up  Program
 
***โปรแกรมตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบเจาะลึก