บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกสูติ-นรีเวช

ให้บริการ การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ-นรีเวช ภาวะวัยทอง การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด สำหรับสุภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอดโดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
บริการ
     -  การฝากครรภ์และการคลอด
     -  ให้บริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
     -  การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล 
     -  การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่าง ๆ 
     -  การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด หลังคลอด และการดูแล และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
     -  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ 
  1. Pap smear
  2. Thin Preparation
  3. ตรวจหา HPV-Typing
  4. Colposcopy โดยการใช้กล้องส่องขยายดูเซลล์ช่องคลอดและปากมดลูก
  5. ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ 


 

คลีนิควัยทอง เรามีสูติ-นรีแพทย์ ที่สามารถให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง ทั้งในบุรุษ และสตรี
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th