บริการทางการแพทย์ของซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด

     บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ด้วยอุปกรณ์การตรวจพิเศษ ให้การดูแลป้องกันโรคหัวใจ, การผ่าตัดรักษา, การติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
 
ลักษณะการให้บริการ
     -  ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
     -  ผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คาง หลังหรือหัวไหล่ซ้าย
     -  หายใจไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย
     -  การเต้นของหัวใจผิดปกติ อาจช้าหรือเร็วไม่สม่ำเสมอ
     -  บวมที่ขาและเท้า
     -  ไขมันในเลือดสูง
     -  โรคความดันโลหิตสูง
โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

Items Healthy Heart Heart Screening Echo Heart Screening EST
 พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 ตรวจการทำงานของไต
 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์
 ตรวจระดับไขมันในเลือด
 ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด
 ตรวจระดับไขมันเอชดีแอล
 ตรวจระดับไขมันแอลดีแอล
 ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน - -
 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - -
รวม 2,500 6,000
6,500
 


ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :
     โทรศัพท์ : 0-3253-2576 ต่อ 100, 102
     E-mail    : info@sanpaulo.co.th