บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกโรคภูมิแพ้

โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน เปิดคลินิกภูมิแพ้ บริการตรวจและรักษาโรคแพ้อากาศ โรคหอบหืดเกี่ยวกับหลอดลม โรคไอเรื้อรัง แพ้สารจากสิ่งแวดล้อม โรคไซนัสอักเสบบริการ ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น

การบริการ
     -  การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
     -  การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหาร
     -  การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ
     -  การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง
     -  การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
     -  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรงขั้นช็อก
     -  การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
     -  การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน
     -  การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
     -  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยาแก้โรคภูมิแพ้และหอบหืด
 

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
     โทรศัพท์ : 0-3253-2576 ต่อ 100, 102
     E-mail   : info@sanpaulo.co.th