บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการผู้ป่วยโรคไต การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยเครื่องล้างไตที่ได้มาตรฐาน, ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในขณะล้างไต โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ และพยาบาล เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษา
 
ได้รับรองมาตรฐาน การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
การบริการ
     -  บริการฟอกเลือดล้างไต ( HEMODIALYSIS )
     -  บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย        
 
เครื่องไตเทียม 6 เครื่อง มีการ Disinfect เครื่องหลังการใช้กับผู้ป่วยทุกราย


 
บริการเบิกจ่ายตรง
     -   สิทธิ์ข้าราชการ
     -   สิทธิ์ประกันสังคม
 
เวลาทำการ
      วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 05:00 น. - 20:00 น. 
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :   
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576 ต่อ 100, 339
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th