บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

บริการทางการแพทย์

 

คลินิกกุมารเวช

มีกุมารแพทย์ทั่วไป พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษา คลินิกเด็ก ยังให้ความสำคัญในการคัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครอง และผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจ ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี

การบริการ  
1. การตรวจสุขภาพ
     -  การตรวจสุขภาพทั่วไป
     -  การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน
     -  การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

2. การตรวจรักษาเฉพาะทางของเด็ก

3. การเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ

4. การให้อาหารโภชนาการเด็กในวัยต่างๆ

5. การบริการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
     -  วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับ ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ  วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น
     -  วัคซีนทางเลือกหรือวัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นต้น


 เวลาทำการ : 
      เปิดบริการทุกวัน
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
      โทรศัพท์ : 0-3253-2576    
      E-mail   : info@sanpaulo.co.th