บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสมัครงาน


คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน โรงพยาบาลซานเปาโล
ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมที่สำคัญ


               โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน การดำเนินงาน ของโรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอหัวหิน, อำเภอรอบนอก และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งให้บริการตรวจรักษานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

     
ตำแหน่งงาน : อายุรแพทย์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง สมัคร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัคร
ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง สมัคร
ตำแหน่งงาน : นักรังสีเทคนิค 2 ตำแหน่ง สมัคร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นำส่ง  1  ตำแหน่ง สมัคร
ตำแหน่งงาน : แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง สมัคร