sanpaulo hospital เลือกภาษา

บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน เปิดบริการคลินิกภูมิแพ้ บริการตรวจและรักษาโรคแพ้อากาศ โรคหอบหืดของหลอดลม โรคไอเรื้อรัง แพ้สารในสิ่งแวดล้อม โรคไซนัสอักเสบ ทดสอบภููมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น News

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกกุมารเวช

  มีกุมารแพทย์ทั่วไป พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีความพร้อมในการดูแลให้การรักษา

คลินิกโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด

  บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด  การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น  ด้วยอุปกรณ์การตรวจพิเศษ 

คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

  ให้การวินิจฉัยและรักษา ความผิดปกติโรคระบบทางเดินหายใจ  หู คอ จมูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

Promotion & Package

Promotion
ต้อนรับหน้าฝน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โปรแกรมตรวจสุขภาพผุ้สูงอายุ
  - ผู้หญิง ราคา 10,000 บาท
  - ผู้ชาย  ราคา   8,500 บาท
ราคานี้รวมค่าแพทย์ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล