บริการทางการแพทย์ของซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.thศูนย์ตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ กู๊ดเฮลท์


    เปิดบริการทุกวัน 8:00 น. - 16:00 น. โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพมากมายที่เลือกได้ตามความเหมาะสม โดยทีมแพทย์และพยาบาลประจำที่ชำนาญงาน  มีศูนย์ตรวจสุขภาพแยกเป็นสัดส่วน สะดวกสบาย มีมาตรฐาน
 
ข้อแนะนำ
  1. ทำการนัดวันและเวลาสำหรับการตรวจสุขภาพก่อน  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-532576 ต่อ100, 152
  2. กรุณานำประวัติการตรวจสุขภาพของท่านในปีที่แล้วมาด้วย
  3. สำหรับการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่าง น้อย 9 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำได้)
  4. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้มาพบเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง

*** ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันตรวจสุขภาพเท่านั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ กู๊ดเฮลท์ 

 กู๊ดเฮลท์ 1             พื้นฐาน  ชายและหญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ /  Physical Examination                               
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด  /  CBC                  
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   /  FBS                                        
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / Cholesterol                              
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   /Triglyceride                            
6.ตรวจการทำงานของไต  / BUN                                                      
7.ตรวจการทำงานของตับ/SGPT,SGOT
8.ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis                                                                   
9.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ   /  Chest X-ray                                               
10.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
11.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card 

     ราคา   2,000   บาท
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 2           อายุน้อยกว่า 30 ปี ชายและหญิง                              

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด / CBC                   
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS                                               
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / Cholesterol                         
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   /  Triglyceride               
6.ตรวจการทำงานของไต / BUN
7.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                              
8.ตรวจการทำงานของตับ / SGPT,SGOT
9.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี / HBsAg
10.โรคเก๊าท์        / Uric Acid                                                  
11.ตรวจปัสสาวะ  / Urine Analysis
12.เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ / Chest X-Ray
13.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
14.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card 

     ราคา  2,500   บาท
หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ
 

กู๊ดเฮลท์ 3             อายุน้อยกว่า 30 ปี  ชายและหญิง  รักษาสุขภาพมากกว่า

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์  / Physical Examination                                            
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด   / CBC                 
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                                                             
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด  / Cholesterol                         
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด  / Triglyceride                    
6.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง  / HDL                                
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  / LDL                                
8.ตรวจการทำงานของไต   / BUN,Creatinine                                               
9.ตรวจการทำงานของตับ   / SGPT,SGOT                                            
10.ตรวจการทำงานของตับ / ALK,PHOS                                             
11.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี  / HBsAg                            
12.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี  / HBsAb                      
13.ตรวจโรคเก๊าท์ / Uric Acid                                                             
14.ตรวจปัสสาวะ   / Urine Analysis     
15.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ / Chest X-Ray                             
16.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
17.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card
 

     ราคา   3,800   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ
 

กู๊ดเฮลท์ 4            อายุ 30-40 ปี  ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examintion                                          
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด  / CBC         
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    /  FBS                                 
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด  / HbA1C                          
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / Cholesterol
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด  / Triglyceride              
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง   / HDL                      
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ   / LDL                       
9.ตรวจการทำงานของไต     / BUN , Creatinine                                          
10.ตรวจการทำงานของตับ  / SGPT,SGOT                                            
11.ตรวจการทำงานของตับ   / ALK.PHOS                                           
12.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี    / HBsAg                     
13.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี  / HBsAb             
14.ตรวจโรคเก๊าท์  /  Uric Acid                                                          
15.ตรวจปัสสาวะ    /  Urine Analysis                                                          
16.ตรวจอุจจาระ     / Stool Examination                                                           
17.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ   / Chest X-Ray                                                                                        
18.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    /  E.K.G                                             
19.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
20.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card

     ราคา    5,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ

 
 


 กู๊ดเฮลท์ 4   อายุ 30-40 ปี  หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   / Physical Examination                                      
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด  / CBC         
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด     /  FBS                                          
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด  / HbA1C                                
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด  / Cholesterol                    
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด  / Triglyceride                     
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง    / HDL                         
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตำ่    / LDL                              
9.ตรวจการทำงานของไต     / BUN , Creatinine                                            
10.ตรวจการทำงานของตับ / SGPT,SGOT                                                                 
11.ตรวจการทำงานของตับ  / ALK.PHOS                                                                 
12.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี  / HBsAg                             
13.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี   / HBsAb                  
14.ตรวจโรคเก๊าท์  / Uric Acid                                                                                      
15.ตรวจปัสสาวะ   / Urine Analysis                                                            
16.ตรวจอุจจาระ    / Stool Examination                                                            
17.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ / Chest X-Ray
18.ตรวจมะเร็งปากมดลูก   / Thin prep                                                                     
19.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    / E.K.G                                                
20.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
21.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card
 
 
    ราคา     7,500   บาท

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 5             อายุ 40-50 ปี  ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   / Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด   / CBC                 
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด      / FBS                                         
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด   / HBA1C                               
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด  /  Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด  /   Triglyceride                      
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง    / HDL                               
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตำ่    / LDL                               
9.ตรวจการทำงานของไต      / BUN , Creatinine                                            
10.ตรวจการทำงานของตับ    / SGPT,SGOT                                           
11.ตรวจการทำงานของตับ    / GGT                                            
12.ตรวจการทำงานของตับ    / ALK.PHOS                                          
13.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein,Bilirubin                                          
14.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี     / HBsAg                          
15.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี  / HBsAb                      
16.ตรวจโรคเก๊าท์    / Uric Acid                                                         
17.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์  / TSH
18.ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (ชาย)  /  PSA                                           
19.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  / CEA                                           
20.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ / AFP                                               
21.ตรวจปัสสาวะ    / Urine Analysis                                                         
22.ตรวจอุจจาระ     / Stool Examination                                                          
23.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ / Chest X-Ray
24.ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องทั้งหมด / Ultrasound Whole Abdomen
25.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                
26.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
27.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card

 
     ราคา   12,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 5             อายุ 50 ปีขึ้นไป  หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์    /   Physical Examination                                           
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด   / CBC               
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด       / FBS                                       
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด     / HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด    / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด    / Triglyceride                     
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง    / HDL                            
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตำ่    / LDL                         
9.ตรวจการทำงานของไต       / BUN,Creatinine                                          
10.ตรวจการทำงานของตับ    / SGPT,SGOT                                        
11.ตรวจการทำงานของตับ    / GGT                                       
12.ตรวจการทำงานของตับ    / ALK.PHOS                                         
13.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein , Bilirubin                                     
14.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี   / HBsAg                           
15.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี   / HbsAb               
16.ตรวจโรคเก๊าท์       / Uric Acid                                                     
18.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์      / TSH                                                                         
19.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้   / CEA                                        
20.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ       / AFP                                          
21.ตรวจปัสสาวะ   / Urine Analysis                                                     
22.ตรวจอุจจาระ     / Stool Examination                                                         
23.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ    / Chest X-Ray                                        
24.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound whole abdoment
25.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และเมมโมแกรม / Mammogram with Ultrasound
26.ตรวจมะเร็งปากมดลูก    /Thin Prep                             
27.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    / E.K.G                                             
28.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
29.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card
 

     ราคา  17,500   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ
 


กู๊ดเฮลท์ 6             อายุ 50 ปีขึ้นไป  ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง    / HDL                            
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตำ่     / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต       /  BUN,Creatinine                                         
10.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT,SGOT                                       
11.ตรวจการทำงานของตับ     /  GGT                                         
12.ตรวจการทำงานของตับ    /  ALK,PHOS                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein , Bilirubin                                        
14.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี     / HBsAg                         
15.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี    / HBsAb                  
16.ตรวจโรคเก๊าท์     / Uric Acid                                                       
17.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์    / TSH                                           
18.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์    /  Free T4,Free T3
19.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  / PSA                                            
20.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้     / CEA                            
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ    / AFP                                          
22.ตรวจปัสสาวะ    / Urine Analysis                                                       
23.ตรวจอุจจาระ     / Stool Examination                                                       
24.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
25.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
26.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
27.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
28.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                               
29.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
30.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card

 
   ราคา  16,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 6             อายุ 50 ปีขึ้นไป  หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความเข้มข้นและชนิดของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง    / HDL                            
8.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นตำ่     / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต       /  BUN,Creatinine                                         
10.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT,SGOT                                       
11.ตรวจการทำงานของตับ     /  GGT                                         
12.ตรวจการทำงานของตับ    /  ALK,PHOS                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein , Bilirubin                                        
14.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี     / HBsAg                         
15.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี    / HBsAb                  
16.ตรวจโรคเก๊าท์     / Uric Acid                                                       
17.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์    / TSH                                           
18.ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์    /  Free T4,Free T3
19.ตรวจมะเร็งปากมดลูก(หญิง)  / Thin Prep (For  Female)                                            
20.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้     / CEA                            
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ    / AFP                                          
22.ตรวจปัสสาวะ    / Urine Analysis                                                       
23.ตรวจอุจจาระ     / Stool Examination                                                       
24.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
25.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
26.ตรวจมะเร็งเต้านมเครื่องอัลตร้าซาวด์และแมมโมแกรม /Mammogram with Ultrasound 
27.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
28.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
29.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                               
30.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)
31.บัตรสมาชิก San Paulo SP Card

 
   ราคา  21,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ