บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกรังสีวินิจฉัย

     ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยตลอด 24 ชม. ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการตรวจ และวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือตรวจทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ ตามมาตราฐานวิชาชีพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ต่อผู้รับบริการ
 

การบริการของแผนก รังสีวิทยา
     1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เป็นการเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการตรวจ เอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), กระดูกแขน, ขา, หรือกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย

     2. เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) เป็นการ ตรวจพิเศษด้วยเครื่อง Fluoroscopy โดยการใช้สารทึบรังสีชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือด การรับประทานหรือการสวนทางทวารหนัก แล้วถ่ายภาพทางรังสีเพื่อค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น
         - การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง (Barium swallowing)
         - การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง (Barium enema)
         - การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี (Intravenous Pyelogram: IVP)
         - การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก (Hysterosalpingography : HSG)
 
     3. เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT.Scan) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ซึ่งให้ภาพที่มีรายละเอียดของอวัยวะต่างๆได้ชัดเจนกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา เช่น การเอกซเรย์สมอง , ทรวงอก , ตับ และอวัยวะอื่น ๆเป็นต้น

     4. อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในอวัยวะที่ต้องการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง เช่น ตับ,ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ ตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจต่อมไทรอย์ เต้านม ถุงอันฑะ รวมทั้งเส้นเลือดด้วย เป็นต้น

     5. เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม เพื่อหาความผิดปกติของเต้านม , ตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และพยาธิสภาพอื่นๆ

     6. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ,ลิ้นหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
     แผนกรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
     โทร. 032-532-576