บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกสมองและระบบประสาท

ตรวจรักษา:
            อายุรกรรมประสาท เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง, ปวดศีรษะไมเกรน, อัมพฤกษ์, สมองเสื่อม
            ศัลยกรรมสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง, อุบัติเหตุที่ศีรษะ, เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
            ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง  เช่น  โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, เนื้องอกในไขสันหลัง
 
การดูแลรักษาที่ครอบคลุมหลายโรค (Services Available)
     - เนื้องอกในสมอง
     - อุบัติเหตุที่ศีรษะ
     - เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
     - ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)
     - ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
     - เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
     - โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน (Stroke)
     - โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy/seizure)
     - โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder&Parkinson's Disease)
     - ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
     - ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)- 
     - โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
     - โรคสมองเสื่อม (Dementia)
     - โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
     - โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
     - โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
     - เนื้องอกในไขสันหลัง
      ฯลฯ
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :
     โทรศัพท์ 0-3253-2576 
     E-mail : info@ sanpaulo.co.th