บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด

     บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น  ด้วยอุปกรณ์การตรวจพิเศษ  ให้การดูแลป้องกันโรคหัวใจ, การผ่าตัดรักษา, การติดตามการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
 
ลักษณะการให้บริการ
     -  ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
     -  ผู้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คาง หลังหรือหัวไหล่ซ้าย
     -  หายใจไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย
     -  การเต้นของหัวใจผิดปกติ อาจช้าหรือเร็วไม่สม่ำเสมอ
     -  บวมที่ขาและเท้า
     -  ไขมันในเลือดสูง
     -  โรคความดันโลหิตสูง
 
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :
     โทรศัพท์ 0-3253-2576 
     E-mail : info@ sanpaulo.co.th