บริการทางการแพทย์ของซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกทันตกรรม

บริการดูแลรักษาฟัน ให้บริการตรวจวินิจฉัยป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
     - บริการขูดหินปูน
     - รักษาโรคเหงือก
     - อุดฟัน
     - ถอนฟัน
     - รักษารากฟัน
     - จัดฟันและใส่ฟันปลอม 

โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย และสะอาดปลอดเชื้อโรค
 
เวลาทำการ :
     วันจันทร์ - ศุกร์  08.00 น. - 16:00 น.
     วันเสาร์  09.00 น. - 11.00 น.
 
ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
     โทรศัพท์ 0-3253-2576 ต่อ 100, 102
     E-mail : info@sanpaulo.co.th