บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  ถึง 80
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.th

คลินิกเฉพาะทาง

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวช

ให้บริการ การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ-นรีเวช การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผ่าตัด สำหรับสุภาพสตรี การฝากครรภ์และการคลอดโดยทีมสูติ-นรีเวชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
บริการ
     -  การฝากครรภ์และการคลอด
     -  ให้บริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
     -  การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล 
     -  การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่าง ๆ 
     -  การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด หลังคลอด และการดูแล และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
     -  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ได้แก่ 
          1. Pap smear
          2. Thin Preparation 
          3. ตรวจหา HPV-Typing 
 
Colposcopy โดยการใช้กล้องส่องขยายดูเซลล์ช่องคลอดและปากมดลูก 
 
ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ 
 
คลีนิควัยทอง เรามีสูติ-นรีแพทย์ ที่สามารถให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง ทั้งในบุรุษ สตรี
 

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า :  
     โทรศัพท์ 0-3253-2576 
     E-mail : info@ sanpaulo.co.th